LiiKe tukee vahvasti poikien opiskelua Lindissä, Tansaniassa

LiiKe ja Empowering Boys Societies Through Sports EBSO LINDI 2021 – 2024

Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe on aloittanut kaksi merkittävää kehityshanketta Tansaniassa kuluvana vuonna. Toinen niistä on yläasteen teini-ikäisten poikien koulunkäynnin ja elämähallinta-taitojen tukeminen ja kehittäminen Lindin läänissä. Toinen on tyttöjen hieman vastaava hanke Mtwarassa.

Lindissä yläkouluja on 117 ja ne sijaitsevat kuudessa maakunnassa. Hankkeen ensisijaisina kohderyhminä ovat 3 510 yläkouluikäistä poikaa ja tasa-arvon nimissä myös saman verran opiskelevia tyttöjä. Liikunnallisessa Action Club menetelmässä molemmat osapuolet osallistuvat liikunta- ja terveyskasvatustoimintaan omissa kouluissaan. Liikunta on edelleen keskeinen kehitysmenetelmä kaikessa LiiKen ja sen yhteistyökumppani Sports Development Aid:n toiminnassa. Lindissä keskitymme erityisesti poikien kehittymiseen, mutta on tärkeätä pitää tytöt ajan tasalla. Vain näin voimme savuttaa tasa-arvoa ja kestävyyttä kouluissa ja nuorten keskuudessa sekä koko yhteiskunnassa Lindin läänissä.

PWD Persons With Disabilities / Toimintamme tukee myös kehitysvammaisia nuoria ja heidän koulunkäyntiään

EBSO-hanke linkittyy Tansanian omaan kehityspolitiikkaan sekä yhteistyökumppanien strategiaan. Tansanian nuoripolitiikka eli National Youth Development Policy 2007, vammaispolitiikka eli National Policy of Disability 2004 sekä kehitysvisio eli Tanzania’s Development Vision (TDV) 2025 ovat tärkeitä ohjekirjoja toiminnassamme. Lisäksi seuraamme kansallista köyhyyden lieventämispolitiikkaa National Strategy for Growth and Reduction of Povertya sekä YK:n Agenda 2030 kehitystavoitteita.

JANDO eli initiaatioriitti, jonka tavoitteena on tehdä pojista miehiä ja yhteiskunnan tulevia tukipilareita

Jando on afrikkalainen perinteinen poikien initiaatiokoulutus ja se näyttelee keskeistä roolia poikien kehityksessä. Jandon kuukauden mittaisella leirillä pojille opetetaan miehisyyttä ja asennetta tavalla, joka ei peilaa yhteiskunnan todellisuutta tänä päivänä. Aloitamme yhteistyön perinteisten kouluttajien eli Walombojen kanssa sekä saavuttamaan kahdenkeskistä luottamusta ja yhdessä kehittämään rituaalin henkeä ja koulutusmateriaalia, jotta koulutus tukisi paremmin nykyistä yhteiskuntaa ja poikia elämässään.

Nelivuotisen hankkeen tavoitteena on perustaa kansallinen Jando-järjestö sekä uudistaa edelleen ylläpidettyä Jando koulutusmallia, jotta pojat arvostavat tyttöjen oikeuksia sekä hyväksyvät tytöt tasa-arvoisina toimijoina.

Asennekasvatusta kaikille

Neljän vuoden jälkeen tulemme näkemään positiivista asennemuutosta poikien käytöksessä, sekä loistavia oppimistuloksia yläkouluissa. Tytöt ja pojat tulevat ymmärtämään ja arvostamaan koulutuksen tärkeyden. Lisäksi heille on muodostunut sitova suhde urheiluun ja terveyskasvatukseen sekä tasa-arvoon. Erityinen paino asetetaan SRHR-oppien (Sexual and Reproductive Health and Human Rights) sekä terveellisten elämäntapojen oppimiseen jokaisessa 117 koulussa.

KUMPPANIJÄJESTÖN eli SPORTS DEVELOPMENT AID:N KOULUTUS

LiiKe tukee yhteistyökumppaniaan Tansaniassa monella eri tavalla. LiiKe on aloittanut monitorointi- sekä johtamiskoulutuksen Lindissä ja samaa viestiä viedään myös SDA:n toiselle toimistolle Mtwaraan.

Lisää tarinoita koulutuksesta ja elämästä Tansaniassa tulossa pian!

 

 

Teksti: Tor-Gunnar Lindborg