Kestävästi liikkeelle – Kurssi

LiiKe Ry - Kestävästi liikkeelle - Kurssi otsikkokuva Tervetuloa
verkkokurssillemme
Tuettu Suomen kehitysyhteistyövaroin LiiKe Ry - Kestävästi liikkeelle - Kurssi otsikkokuva


SPURTATAAN YHDESSÄ KOHTI
KESTÄVÄN KEHITYKSEN MAALIVIIVAA!

Kestävästi Liikkeelle! – Kuinka toimeenpanna YK:n Agenda2030 kestävän kehityksen tavoitteet toteen liikunta-alalla?

Tervetuloa mukaan verkkokurssille!

Kurssilla opitaan, kuinka liikuntaa voidaan käyttää Kestävän Kehityksen tavoitteiden Agenda2030 saavuttamiseen ja kuinka tavoitteet toimeenpannaan käytäntöön liikunta-alalla.

Kestävän Kehityksen toimintaohjelma (Agenda2030) pyrkii tuke­maan kehitystä ja kasvua siten, että maapallomme säilyy myös tuleville sukupolville. Toimintaohjelman slogan kuuluu “Leave no one behind!”, ja siinä huomioidaan maapallon kantokyvyn vaikutukset ihmisen hyvinvointiin ja talouskasvuun vaikuttavina tekijöinä. Sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristöllinen kestävyys kulkevat siis käsi kädessä. Ohjelman keskeisimpinä tavoitteina on
1. poistaa äärimmäinen köyhyys kaikkialta maailmasta ja kaikissa muodoissa.
2. taistella epätasa-arvoa ja epäoikeudenmukaisuutta vastaan.
3. taistella ilmastonmuutosta vastaan.

Agenda2030-ohjelma sisältää 17 kestävän kehityksen tavoitteitta. Liikunnan ja urheilun merkitys kestävän kehityksen edistäjänä on tunnustettu Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) tasolla saakka. Liikunnalla ja urheilulla on todettu olevan merkittävää vaikutusta kymmeneen ohjelman tavoitteeseen. Kurssissa tarkastellaan kyseisiä liikuntaan ja urheiluun linkittyviä Agenda2030-tavoitteita Suomen kehityspolitiikan neljän läpileikkaavan teeman kautta. Teemat ovat sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus, ilmastokestävyys ja vähäpäästöinen ja tasa-arvoinen kehitys. Nämä neljä teemaa muodostavat verkkokurssin oppimismoduulit.                                                                                                                                                      

Kestävään kehitykseen liittyvät kysymykset, kuten ilmastonmuutos, eriarvoisuus ja ylikulutus koskettavat kaikkia aloja. Tämän vuoksi on tärkeää ymmärtää, mitkä ovat liikunta-alan haasteita ja kuinka toimintaa voidaan kehittää kestäväksi. Tule mukaan opiskelemaan, miten sinä voit edistää vastuullisuutta, tasa-arvoa ja ympäristöasioita liikunta-alan ammattilaisena!

Kurssin sisältö perustuu tutkittuun tietoon, ja kurssin sisällön ovat tarkastaneet Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan yliopistonlehtorit Mariana Siljamäki ja Marja Kokkonen sekä Paralympiakomitean pääsihteeri Riikka Juntunen ja Olympiakomitean yhteiskuntasuhteiden erityisasiantuntija Karoliina Ketola. Hanketta on tuettu Suomen kehitysyhteistyövaroin. 

Videolla tunnetut urheilijat ja liikunta-alalla tunnetut henkilöt kertovat, miksi sinun kannattaa opiskella Kestävästi Liikkeelle! -verkkokurssi. Katso video, rekisteröidy ja aloita opiskelu!

KURSSIN OSAAMISTAVOITTEET JA TOTEUTUS: 

Kurssin suoritettuaan liikunta-alan toimihenkilö ymmärtää kestävään kehitykseen liittyvät haasteet liikunta-alalla ja tietää, kuinka puuttua sekä vaikuttaa niihin positiivisesti niin yksityishenkilönä, alan ammattilaisena kuin osana liikunta-alan yhteisöjä. Hän osaa linkittää YK:n Agenda2030 kestävän kehityksen tavoitteet osaksi organisaation toimintatapoja ja tietää kuinka edistää tavoitteita liikunnan keinoin. Olennaista on tarkastella omaa toimintaa ja uskomuksia kriittisesti, jotta toiminnan muutos kestävää kehitystä kohden mahdollistuu. 

Kurssi on korkeakoulutasoinen ja 1 op (= n. 27 h) laajuinen. Se on tarjolla esimerkiksi Jyväskylän Yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa ja liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmia tarjoavissa ammattikorkeakouluissa. Kurssin voi kuitenkin opiskella itsenäisesti kuka tahansa liikunta-alan ammattilainen koulutustasosta riippumatta, joka haluaa lisätä tietouttaan kestävästä kehityksestä liikunnassa ja urheilussa. Lisäksi kurssia saa vapaasti hyödyntää osana liikunta-alan opetusta ja koulutusta missä tahansa. Kurssin opiskeltua osallistuja saa kestävän kehityksen osaamismerkin! 

Suosittelemme opiskelutahdiksi moduuli / viikko, jolloin kurssin suorittamiseen menee neljä viikkoa. Korkeakouluissa kurssikokonaisuuteen kuuluu verkkokurssin lisäksi paikan päällä pidettävä työpaja, jota ennen verkkokurssi tulee olla suoritettuna. Itseopiskeltuna kurssin voi suorittaa omaan tahtiin. 

LiiKe tulee mielellään pitämään kestävän kehityksen työpajoja liikunta-alan organisaatioihin.  

Verkkokurssiin liittyvissä kysymyksissä tai tilataksesi työpajan, ota yhteyttä: miia.hautakangas@liike.fi. 

Kirjaudu kurssiosioon

Jos et ole vielä rekisteröitynyt niin voit tehdä sen ilmaiseksi tästä.
Aikaisemmin rekisteröityneet voivat kirjautua suoraan allaolevalla kirjautumistoiminnolla.

Kestävästi liikkeelle Somessa:

Hankkeen kotisivu löytyy täältä: Kestavastiliikkeelle.fi/
(hanke päättynyt – tämä verkkokurssi tehty jatko hankkeena)