Kestävän kehityksen tavoitteet ja liikuntaharjoitukset

Kestävän kehityksen tavoitteet ja liikuntaharjoitukset

Kestävän Kehityksen toimintaohjelman (Agenda2030) keskeinen ajatus on tukea kehitystä ja kasvua tyydyttämällä nykyhetken tarpeet ilman, että tulevilta sukupolvilta viedään mahdollisuutta samaan. Toimintaohjelman slogan kuuluu: ”Leave no one behind!”. Kolme keskeisintä tavoitetta ohjelmassa ovat: 1. Äärimmäisen köyhyyden poistaminen kaikkialta maailmasta ja kaikissa muodoissa, 2. Taistelu epätasa-arvoa ja epäoikeudenmukaisuutta vastaan sekä 3. Taistelu ilmastonmuutosta vastaan. Toimintaohjelmassa on huomioitu ympäristön ja maapallon kantokyky ihmisen hyvinvointiin ja talouskasvuun vahvasti vaikuttavana tekijänä. Näin ollen sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristöllinen kestävyys kulkevat käsi kädessä.

Kestävän Kehityksen tavoitteet on jaoteltu kuuden kategorian alle: 1. Hyvä elämä, 2. Kehitys, 3. Eriarvoisuus, 4. Perustarpeet, 5. Rakenteet sekä 6. Ympäristö. Klikkaamalla yhtä ikonia löydät lisää tietoa kyseisestä tavoitteesta. Jokaisen kategorian alta löydät tavoitteiden aiheita käsittelevän ‘Kestävän kehityksen liikuntaharjoitteen’. Näiden harjoitteiden kautta voit liikunnallisesti opettaa ja lisätä tietoutta eri tavoitteiden sisällöstä!

Kestävän Kehityksen tavoitteet ovat universaaleja eli kuuluvat meille kaikille; valtioille, kunnille, yrityksille, kouluille, sinulle ja minulle. Tämä on meidän kaikkien yhteinen agenda! Jokainen voi osallistua kestävään kehitykseen omilla valinnoillaan, mm. kuluttamalla kestävästi sekä levittämällä tietoa tavoitteista näiden liikuntaharjoitteiden avulla. Me voimme myös vaatia päättäjiltä keinoja, joilla luodaan parempaa ja kestävämpää tulevaisuutta.

Klikkaa kuvaa ja lue lisää

Hyvä elämä

Kehitys

Eriarvoisuus

Perustarpeet

Rakenteet

Ympäristö

Liikuntaharjoitteet on tehty yhteistyössä Varalan, Pajulahden, Vierumäen ja Kuortaneen urheiluopistojen liikuntaneuvojaopiskelijoiden kanssa. LiiKe kiittää!

Lahjoita LiiKelle

Lahjoita Mobile Payllä numeroon 70743 (LiiKe)

Lahjoitusmäärä
Lahjoitustiheys

Maksutiedot suojaa: