Onnistumisia laajalla rintamalla Tansaniassa

Empowered Girls Speak Out -hanke Tansaniassa oli lähes täydellinen onnistuminen – jatkoa seuraa

Ilman Tomi Lounion tarkkaa tutkimusta ja hienoa hankeanomusta, ei olisi ollut mitään kerrottavaakaan. Ulkoministeriön rahoituksen turvin sekä Anu Niemisen, Thea Swain ja useiden muiden ammattilaisten toteuttamanana EGSO muodostui tarinaksi, jossa oli intro, sisältöä, draamaa, huipennuksia ja lopullinen opetus. Liikunnan, terveyskasvatuksen ja elämänhallintataitojen opetuksen tuella 9 yläkoulun tytöt Mtwarassa onnistuivat nostamaan oppimistuloksiaan 42 prosenttiyksikköä – sitä sietää juhlia.

Äidit ja tyttäret -hanke 2012-14

Ennen Empowered Girls Speak Out -vaihetta, LiiKe aloitti vuonna 2012 hankkeen, jonka tavoitteena oli tuoda äidit ja tyttäret yhteiseen opiskelupöytään! Vuoden 2014 evaluaatio kertoi, että tässä osittain onnistuttiinkin, mutta äidit eivät ole tyttäriensä kasvattajia Tansanian maaseudulla. Äidit ovat pellolla miestensä kanssa kuokkimassa ja isoäidit kasvattavat lapset – hyvässä ja pahassa. Tästä kolmen vuoden projektista opittiin kuitenkin paljon. Äidit halusivat pelata netball -peliä ilman että nuoret tyttäret ovat ympärillä säätämässä koko ajan. Tytöt halusivat oppia uusia asioita erityisesti seksuaaliterveydestä ja initiaatiorituaali Unyagosta, mutta niitä haluttiin tehdä suojassa katseilta. Kolmen vuoden aikana opittuja asioita oppeja käytettiin jatkohankkeen suunnittelussa. Empowered Girls Speak Out alkoi hahmottua! Tytöt laitettiin etusijalle – olivathan he mitä todennäköisemmin myös tulevia äitejä.

Tärkeintä oli kysyä yhdeksän hankkeeseen valitun yläkoulun opiskelijatytöiltä itseltään, mitä te haluatte. ”Me haluamme opiskella tasapuolisesti, emme halua olla kotitöissä koko ajan eikä ole aikaa lukea läksyjä. Meillä pitää olla samat oikeudet kuin pojillakin ja me haluamme pelata!” Siinä oli perusidea, jota tavoitella. Lopullinen kuvailu tavoitteille oli: 1. Tyttöjen yläkoulutulokset nousevat vähintään 41 prosenttiyksikköä eli yli puolet työistä suorittaa yläkoulun hyväksytyksi; 2. LiiKe ja sen yhteistyökumppani Sports Development Aid tekevät Tansanian Opetusministeriön hyväksymän terveyskasvatuksen opetuskirjan yläkouluille ja 3. Unyago -initiaatioriittiä toteuttavat kouluttajanaiset rekisteröivät oman yhdistyksen, joka toteuttaa uuden vuosituhannen tyttökeskeistä terveyskasvatusta.

Empowered Girls Speak Out 2017-20

Täyspotti rahoitukseen, haettiin 430 000 euroa neljälle vuodelle ja se myös saatiin! Upea anomus, kiitos vielä kerran Tomi Lounio! Neljän projektivuoden aikana saavutettiin lähes kaikki tavoitteet, ennen kaikkea se että tytöt tulivat kouluun, teiniraskaudet vähenivät, oppimistulokset kehittyivät, liikuntaharrastukset lisääntyivät ja ennen kaikkea, tyttöjen ääni kuului ja näkyi.

Kaikissa yhdeksässä yläkoulussa otettiin harppauksia eteenpäin ja tyttöjen omat liikunta- ja elämänhallintakerhot olivat iso menestys joka koulussa. Unyagokouluttajat eli Kungwit perustivat oman järjestön, joka kirjoitti yhdessä paikallisten terveysviranomaisten kanssa ensimmäisen suahilinkielisen terveyskasvatuskoulutuskokonaisuuden yläkouluille. Sports Development Aid kirjoitti yhteistyössä Weetu -järjestön kanssa terveyskasvatus -kirjan yläkouluille. Vuoden 2020 loppuun mennessä sen viimeinen painos oli vielä hyväksyttävänä Tanzania Institute of Educationissa… Siinä ei onnistuttu ainakaan aikataulullisesti.

Evaluaation mukaan tytöt olivat ensimmäistä kertaa poikia edellä oppimistuloksissa. Vuoden 2020 päättökoetulokset kertoivat totuuden näistä yhdeksästä yläkoulusta; tytöistä 51,3 % suoritti yläkoulun hyväksytysti, pojista 49,7! Siinä oli nieleskeltävää.  Olimme onnellisia ja kiitollisia että meillä oli toisemme. Kiitos Thea Swai, Anu Nieminen, Jackline Mpunjo, Ludger Limu ja Hassani Millanzi. Käyttämämme yksi opetusmetodi eli Forum Teatteri eli sorrettujen teatteri iski kouluihin kuin miljoona volttia ja sai yleisön avaamaan suunsa ja vastustamaan epäoikeudenmukaisuutta. Sitähän tuolla rahalla pitäisi saada aikaankin, pysyvästi. Ilmeisesti onnistuimme loistavasti, sillä Ulkoministeriö myönsi hankkeelle jatkoa. EGSO II alkoi tammikuussa 2021 ja koulujen määrä kasvoi 50:een ja budjetti kolminkertaistui. Työntekijöitäkin on kahdeksan, seitsemän Mtwarassa ja yksi Suomessa. Tästä on hyvä jatkaa, niin Mtwarassa kuin uudella kohdealueella Tansanian Lindissä.

Teksti: Ari Koivu/LiiKe

Tytöt pelaamassa ultimatea Mikindanin yläkoulun liikuntakentällä

 

Kaikilla nuorilla pitää olla yhtäläiset mahdollisuudet harrastaa liikuntaa Tansaniassa