LiiKe toteuttaa mittavan liikunnan, terveyskasvatuksen ja kestävän kehityksen tukemiseen tähtäävän projektin 17 Opettajankoulutuslaitoksessa Zimbabwessa vuosina 2023–26

LiiKe toteuttaa mittavan liikunnan, terveyskasvatuksen ja kestävän kehityksen tukemiseen tähtäävän projektin 17 Opettajankoulutuslaitoksessa Zimbabwessa vuosina 2023–26

 

LiiKe on saanut Ulkoministeriöltä nelivuotisen rahoituksen Opettajankoulutuslaitosten tukemiseksi Zimbabwessa. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 400 000 euroa josta 15 % on LiiKen omarahoitusta.

Zimbabwen liikunnan opetus opettajien koulutuslaitoksissa (OKL) ja perusasteen kouluissa on heikentynyt viime vuosikymmeninä, ja erityisliikuntaa ei ole lähes ollenkaan vammaisille opiskelijoille. Suuret luokkakoot korkeakouluissa vaikeuttavat liikunnan opetusta. Naiset ovat vähemmistönä liikunnan alalla. Terveyskasvatus on läpileikkaava teema, joka on upotettu muihin aineisiin ja opetuksen taso on heikko. Ilman asianmukaista liikunta- ja terveyskasvatusta peruskouluissa, opiskelijat eivät kehitä taitoja pitää huolta terveydestään. Tämä johtaa heikentyneeseen väestön terveydentilaan, joka puolestaan johtaa taloudellisiin menetyksiin yksilön ja yhteiskunnan tasolla. Erityisliikunnan puute kouluissa loukkaa vammaisten oikeuksia urheiluun, terveelliseen elämään ja tasa-arvoiseen osallistumiseen.

Hankkeen ylätason tavoitteina on parantaa liikunnan ja terveyskasvatuksen opetuksen laatua ja osallisuutta Zimbabwen ala- ja yläkouluissa, sekä lisätä vammaisten ja naisten osallistumista urheiluun. Projekti pyrkii tukemaan näitä tavoitteita kouluttamalla liikunnan opettajia 17:ssa OKL:ssa eri puolilla Zimbabwea käyttämään nykyaikaisia liikunnan, erityisliikunnan ja terveyskasvatuksen opetuksen metodeja yhdessä Jyväskylän Yliopiston Liikunnan laitoksen sekä projektikumppanin Sports Leaders’ Institute of Zimbabwen (SLIZ) ja vammaisjärjestöjen, kuten Zimbabwe National Paralympic Committee, Special Olympics Zimbabwe, Zimbabwe Paralympic Association, National Council of Disabled Persons of Zimbabwe ja Suomen Vammaiskumppanuuden kanssa.

Verkko-oppimismahdollisuuksia kehitetään yhdessä paikallisten yritysten kanssa oppimistulosten parantamiseksi. OKL:ien liikuntatiloja ja välineitä tullaan myös päivittämään. Nämä toimenpiteet parantavat liikunnan yleistä laatua ja mahdollistavat liikunnan harjoittamisen myös vammaisille.

Lisäksi hankkeessa tuetaan liikunnan opetusta viidessä yläasteessa kouluttamalla liikunnanopettajia ja tekemällä koulujen liikuntatilat vammaisystävällisiksi. Lisäksi hanke pyrkii vaikuttamistyöllä muuttamaan kielteisiä käsityksiä vammaisista ja naisista urheilussa ja myötävaikuttamaan siten vammaisten ja naisten ihmisoikeuksien parantamiseen.

Hanke tukee LiiKen ja sen kumppaneiden pyrkimyksiä lisätä laadukasta liikuntaa, terveyskasvatusta, ja kestävän kehityksen tavoitteiden tietämystä itäisessä ja eteläisessä Afrikassa. Tämä vastaavasti lisää tasa-arvoa, kohentaa seksuaaliterveyttä, kehittää vammaisten asemaa yhteiskunnassa ja tukee koulunkäynnin kiinnostavuutta ja parempia oppimistuloksia.

 

Lisätietoja hankkeesta: ari.koivu@liike.fi, +358 40 765 9900

 

Koripallokenttä Seken OKL:ssa
Liikunnan opettaja OKL:n juoksuradalla
Jalkapallokenttä Seken Opettajankoulutuslaitoksessa
Jalkapallokenttä Seken OKL:ssa
Sports Leaders’ Institute of Zimbabwe -toimihenkilöiden koulutusta Hararessa