SuomiAreenaan tuleva Suomen Pankin pääjohtaja OLLI REHN: Vastuullisuuden tie on ainut tie – LiiKe on näyttänyt mitkä mahdollisuudet liikunnalla on parantaa ihmisten elämää ja luoda parempaa tulevaisuutta

Vastuullisuuden tie on ainut tie – LiiKe on näyttänyt mitkä mahdollisuudet liikunnalla on parantaa ihmisten elämää ja luoda parempaa tulevaisuutta

 

Porissa järjestettävä SuomiAreena pidetään tänä vuonna jo kesäkuussa! Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe järjestää Porin puuvillan lavalla keskustelutilaisuuden keskiviikkona 28.6. klo 10–10.45. Kolmen vartin ajan keskustelun aiheena on ”Liikkumalla kestävämpi tulevaisuus”.

LiiKen paneelin juontaa toimittaja Janne Hopsu ja siihen osallistuu neljä eri alojen toimijaa keskustelemaan tästä tärkeästä ja ajankohtaisesta aiheesta: Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn, Olympiakomitean toimitusjohtaja Taina Susiluoto, toimittaja Tero Karhu sekä jalkapalloilija Nora Heroum.

LiiKen toiminnanjohtaja Ari Koivu ja LiiKen hallituksen puheenjohtaja, FitComm Oy:n toimitusjohtaja Riikka Rantakari alustavat aiheesta.

Olli Rehn vuoden 2022 SuomiAreenassa

Esitimme SuomiAreenan panelisteillemme visaisia kysymyksiä tulevaa keskustelua koskien.

Näin LiiKen kysymyksiin vastasi Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn.

 

 

  1. Liikkumalla kestävää kehitystä, mutta mitä liikunta ja kestävä kehitys itsessään sinulle merkitsee?

Molemmat merkitsevät minulle paljon. Liikkunut ja urheillut olen koko ikäni. Samoin kestävä kehitys on aina ollut yhteiskunnallisen toimintani perusta. Sen ytimessä on sosiaalisen, ympäristöllisen ja taloudellisen kestävyyden ja niiden tasapainon vaaliminen.

Näen erittäin merkityksellisenä liikunnan voiman. Sen avulla on mahdollista ylittää rajoja, ovat ne sitten valtiollisia, kulttuurisia tai esimerkiksi sosiaalisia. Kestävän kehityksen edistämisessä rajojen ylittäminen on hyvin tärkeää.

Olen kiitollinen, että minun on mahdollista pyöräillä työmatkat. Talvella nastat alle ja päälle -20° celsiusasteen hiihtovarusteet – kyllä kesällä on kivaa! Näin pystyn henkilökohtaisessa elämässäni yhdistämään liikuntaa ja kestävää kehitystä. Ympäristö kiittää ja kuntokin paranee.

 

  1. Liikunta ja urheilu on politisoitunut voimakkaasti, miten politiikka voisi vaikuttaa kestävämpään ja pysyvämpään liikuntaan?

Ensinnäkin liikunta ja urheilu ovat osa yhteiskuntaa. Demokratia voi vahvistaa liikunnan ja urheilun myönteisiä vaikutuksia. Lainsäätäjien tehtävä on asettaa rajat kestävälle toiminnalle myös liikunnan ja urheilun piirissä.

Liikunnan edistämisessä keskeinen rooli on järjestöillä ja seuroilla, joilta tulee vaatia vastuullisia toimia. Näin Suomessa Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) toimiikin vaatien liikuntaa edistäviltä järjestöiltä mm. ympäristövastuusuunnitelmaa, sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa valtion yleisavustuksen saamisen ehtona.

Liikuntapaikkarakentamisella on iso osa kestävämmässä liikunnassa ja urheilussa. Onkin tärkeää, että OKM ottaa liikuntapaikkarakentamisen avustusten ehdoissa huomioon, että niillä tuetaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuuden toteutumista sekä ekologista ja taloudellista kestävää kehitystä.

Politiikalla voidaan vaikuttaa monella tavalla kestävään kehitykseen, kuten ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, jotta liikuntaa voisi harrastaa tulevaisuudessakin.

 

  1. Liikuntamatkailu on koronan jälkeen kasvanut ja se tuottaa kymmenien miljoonien eurojen tuotot, miten sitä mielestäsi pitäisi kehittää vastuullisempaan suuntaan?

Liikuntamatkailu on tärkeä matkailun muoto. Liikuntamatkailussa tulee vastuullisuus ottaa huomioon koko ketjussa, matkustusmuodoissa ja sitten kohteessa esimerkiksi majoittumisen suhteen. Tärkeää on, että liikuntamatkailua kehitetään ja liikuntapaikkoja rakennetaan kestävästi ja paikalliset olosuhteet huomioiden.

Ekologista kulkemista voidaan edistää esimerkiksi panostamalla raideliikenteen kehittämiseen. Ja toki on tärkeää, että liikkumisen teknologia menee koko ajan ekologisempaan suuntaan, kuten lentämisen kohdalla.

Retkeily ja ulkoilu ovat osa liikuntamatkailua. On tärkeää, että ympäri Suomen on hyvät retkeilyrakenteet sisältäviä ulkoilualueita, jolloin yhä useammalla on lyhyt matka luontoelämysten äärelle.

Jos liikuntamatkan kohteena on liikuntatapahtuma, liikuntatapahtuman tekemät vastuullisuustoimenpiteet ovat tärkeä osa vastuullisemmassa liikuntamatkailussa.

 

Liikuntapaikkarakentaminen ja paikalle saapuminen kuormittavat luontoa voimakkaasti – miten urheilu- tai liikuntatapahtumiin pitäisi suhtautua tulevaisuudessa?

Liikunnalla ja urheilulla on niin paljon myönteisiä vaikutuksia yhteiskuntaan ja yksittäisiin ihmisiin, että urheilu- ja liikuntatapahtumat ovat olemassa varmasti ja pysyvästi. Samaan hengenvetoon on tärkeää todeta, että vastuullisuuden tie on ainut tie. Urheilu- ja liikuntatapahtumien tulee panostaa voimakkaasti vastuulliseen toimintaan, missä luonnon kuormituksen vähentäminen on totta kai yksi tärkeimpiä asioita.

Urheilu- ja liikuntatapahtumissa luonnon kuormitusta vähentäviä toimenpiteitä tehdään koko ajan. Yksi hyvä ajankohtainen esimerkki tulee kymmeniä tuhansia ihmisiä kokoavasta Jukolan viestistä, jossa tänä vuonna vähennetään hiilidioksidipäästöjä Hiiliviisas Jukola -hankkeen myötä. Hankkeessa mm. määritetään Jukolan viestin hiilijalanjälki ensimmäistä kertaa historiassa.

Urheilu- ja liikuntatapahtumissa on tärkeää tukeutua mahdollisimman paljon olemassa oleviin liikunta- ja urheilupaikkoihin.

Liikunta- ja urheilutapahtumiin paikalle tulemisessa on mahdollisuuksien mukaan tärkeää suosia julkisia liikennevälineitä.

Urheilu- ja liikuntatapahtumilla on itsellään vastuu siitä, miten niihin pitää suhtautua tulevaisuudessa. Jos ne tekevät kestävyyttä parantavia, kuten luonnon kuormitusta vähentäviä, toimenpiteitä, niihin varmaan jatkossakin suhtaudutaan myönteisesti.

 

  1. Jos LiiKellä olisi kaikki valta maailmassa, miten sinun mielestäsi sen pitäisi osallistua kestävän kehityksen, koulutuksen ja terveyden edistämisen maailmanlaajuiseen ”liikkeeseen”?

LiiKe tekee erittäin tärkeää työtä ja jos sillä olisi kaikki valta, niin sen tekemään erinomaista työtä tulisi laajentaa ympäri maailman. LiiKe on näyttänyt mitkä mahdollisuudet liikunnalla on parantaa ihmisten elämää ja luoda parempaa tulevaisuutta.

LiiKen tukee sosiaalisia, ekologisia, fyysisiä ja henkisiä voimavaroja matkalla kohti kehittyvämpää yhteiskuntaa. Tavoitteena on myös lisätä koulunkäynnin mielekkyyttä liikunnan avulla. LiiKen pääyhteistyövaltio on Tansania, missä järjestö on mm. tukenut peruskoulutusta jo parikymmentä vuotta.

Kun katsomme Agenda2030 sisältämiä tavoitteita, niin liikunnalla ja urheilulla voidaan edistää niistä useaa, kuten köyhyyden vähentämistä, lisätä ihmisten terveyttä ja hyvinvointia, hyvää koulutusta, edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa, vähentää eriarvoisuutta, tehdä ilmastotekoja, edistää rauhaa ja oikeudenmukaisuutta, sekä lisätä yhteistyötä ja kumppanuutta. LiiKe tekee tätä työtä konkreettisesti. Jos LiiKellä olisi kaikki valta maailmassa, niin ihmiskunnan tulevaisuus olisi nykyistä valoisampi.

 

Teksti: Olli Rehn, Suomen Pankki sekä Katja Arpalo, LiiKe