Äidit ja Tyttäret

Äidit ja Tyttäret

Kun tytölle annetaan mahdollisuus kouluttautua, terveystietoon ja –palveluihin sekä päättää itse avioitumisestaan ja äidiksi tulemisestaan, ei se muuta vain yhden tytön elämän kulkua vaan koko perheen, yhteisön ja kansakunnan, koko maailman!

Tyttöjen oikeuksien & aseman tukeminen ja tasa-arvon lisääminen on LiiKen tärkeimpiä kehitystavoitteita. Tytöillä tulee olla yhtäläiset oikeudet niin koulutukseen kuin liikunnan harrastamiseenkin – näin ei kuitenkaan ole! Esimerkiksi Tansanian maaseudulla moni tyttö joutuu väistymään veljensä tieltä, kun vanhemmilla ei ole suurissa perheissä rahaa kouluttaa kaikkia lapsiaan, varsinkaan peruskoulun ensimmäisen seitsemän luokan jälkeen.

Pojat ja miehet kokoontuvat perinteisesti iltaisin ennen auringon laskua pelaamaan yhdessä jalkapalloa, kun taas tytöt ja äidit ovat sidottuja kotitöihin ja pienempien lasten hoitamiseen. Tyttöjen kouluttamisella on kuitenkin suora yhteys köyhyyden kierteen katkaisemiseen koko yhteiskunnan tasolla, sillä koulutettu tyttö laittaa äidiksi tultuaan myös omat lapsensa kouluun. Lisäksi koulutuksen saanut tyttö välttyy teiniraskauksilta ja sen aiheuttamilta komplikaatioilta ja liian varhaiselta avioliitolta, pystyy takaamaan perheelleen paremman toimeentulon sekä kouluttamaan myös lapsensa. Tämä on kestävää kehitystä!

Äidit ja tyttäret -hanke on nimensä mukaisesti tarkoitettu äitien ja heidän tyttäriensä hyvinvoinnin edistämiseksi. Hankkeen pilottiprojekti toteutettiin Mtwaran läänissä 2010 – 2011. Hankkeen tarkoituksena oli saada äidit ja tyttäret kiinnostumaan yhteisestä liikunnasta ja suunnittelemaan tulevaisuutta yhdessä. Hankkeen tärkeimpiä tavoitteita olivat:

  • Lasten oikeuksien tiedostaminen ja ymmärtäminen
  • terveellisten elämäntapojen omaksuminen
  • perhesuunnittelun pohtiminen
  • liikunnan arvon ja merkityksen tunnustaminen
  • koulutuksen tärkeyden tunnustaminen
  • turvallisen ja luotettavan sosiaalinen yhteisön luominen

 

Tasa-arvo sekä mahdollisuus saada laadukasta opetusta ovat kestävän kehityksen kulmakiviä. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet antavat oman otsikon molemmille. Jokainen koulussa vietetty vuosi lisää parantaa tyttöjen mahdollisuuksia saada kunnollinen elinkeino, mikä auttaa heidän itsensä lisäksi koko kyläyhteisön ja tulevien sukupolvien köyhyyden kierteen katkaisemisessa. Tyttöjen ja naisten koulutuksesta hyötyy koko ympäroivä yhteisö!

Uusi Äidit ja tyttäret -hanke alkoi Ulkoasiainministeriön tuella tammikuussa 2012 ja kesti kolme vuotta. LiiKe jatkaa työtä tyttöjen ja äitien tukemiseksi Tansaniassa vielä hankkeen loppumisen jälkeenkin. Tuetun hankkeen aikana tavoitteena on kylvää kehityksen siemen ja saada se kukoistamaan ja jatkamaan kasvua yhteisön voimin.

Hankkeen aikana perustettiin äitien ja tyttärien yhdistyksiä ja koulutettiin äitejä ja vanhempia tyttäriä mm. liikunnanohjaajiksi ja nuorten naisten ja tyttöjen yhteyshenkilöiksi – eräänlaisiksi luotettaviksi ja inspiroiviksi roolimalleiksi. Hankkeen toteuttamisessa ovat olleet mukana myös monet LiiKen vapaaehtoiset liikunnanohjaajat Mtwarassa, Lindissä ja Singidassa sekä tottakai LiiKen sisarjärjestö Sports Development Aid.

Äidit ja tyttäret -hankkeessa on ollut mukana myös business- ja pienlainakoulutusta. Koulutuksen tavoite on kouluttaa naisia omatoimiseen kaupankäyntiin ja omavaraisuuden kehittämiseen.

Business koulutuksen naiset osallistuivat liikuntaharjoitteisiin iltapäivisin, jonka jälkeen seitsemän suomalaista ja tansanialaista asiantuntijaa opettivat heille markkinoinnin, viestinnän, tuotteistamisen ja myynnin perusteita. Viikon koulutus huipentui paikallisessa hotellissa järjestettyihin markkinoihin, joissa naiset myivät itsevalmistamiaan paikallisia tuotteita sekä maukasta lounasta. Mitengon kylän naiset saivat hyvän otteen siitä, miten tehdään onnistuneesti kauppaa ja parannetaan kestävästi perheen taloudellista tilannetta. Kertyvät varat kannustetaan investoimaan erityisesti tyttöjen koulumaksuihin.