LiiKe ja Jyväskylän yliopiston Liikunnan laitos kouluttamassa Tansaniassa

Liikunnan kehitysyhteistyö LiiKe on saanut nelivuotisen rahoituksen Ulkoministeriöltä kahteen uuteen hankkeeseen, toinen Tansaniassa ja toinen Zimbabwessa. Hankkeet kohdistuvat liikunnan opettajien koulutukseen molemmissa maissa. Tansaniassa tavoite on vahvistaa 56 yläkoulun liikunnan opettajien tietotaitoa ja Zimbabwessa vastaavasti koko maan opettajankoulutuslaitosten (17) opetustekniikkaa ja -taitoa. Molemmissa hankkeissa on terveyskasvatus, kestävä kehitys sekä soveltava liikunta vahvasti mukana. LiiKen kumppaneina […]

GINTL Tansania 2023 – Liikuntakasvatusta Tansaniaan

Ryhmä liikuntakasvatuksen osaajia Oulun ylipistosta ja Itä-Suomen yliopistosta suuntasi matkalle Tansaniaan marras-joulukuun vaihteessa yhteistyön, kouluttamisen ja uuden oppimisen merkeissä. Matkan mahdollisti GINTL -verkostoyhteistyö – The Global Innovation Network for Teaching and Learning. Matkan ohjelman suunnitteleminen aloitettiin noin vuosi ennen lähtöpäivää yhteistyössä Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe:n ja Dar es salaamin yliopiston kanssa. Ryhmämme ajatuksissa oli matkalle valmistautuessa […]

Globaalikasvatuksen syksy 2023

LiiKen Kestävästi Liikkeelle! -globaalikasvatushankkeen toinen hankekausi alkaa olla puolivälissä, joten on hyvä hetki ottaa lyhyt katsaus globaalikasvatuksen syksyyn. Kestävästi Liikkeelle! – Kuinka edistää kestävää kehitystä liikunnan keinoin ja liikunta-alalla? -hankkeessa koulutetaan suomalaisia liikunta-alan toimijoita ja opiskelijoita kestävästä kehityksestä ja globaaleista kehityskysymyksistä sekä niiden linkittymisestä liikuntaan ja urheiluun. Hankkeella edistetään liikunta-alan sitoutumista niin Agenda2030 kestävän kehityksen […]