LiiKettä vuodesta 2000

LiiKettä vuodesta 2000

2000
LiiKettä vuodesta 2000 – FC Vitosta kaikki alkoi

Suomalainen kansalaisjärjestö Liikunnan Kehitysyhteistyö ry, tuttavallisemmin LiiKe, aloitti virallisesti toimintansa vuonna 2001 perustajaisänsä Ari Koivun innostuksesta Tansaniaan, liikuntaan ja kehitysyhteistyöhön.

LiiKen toimintavuodet ovat olleet täynnä tohinaa niin Tansaniassa kuin Suomessakin. LiiKen yksi vahvimmista tunnusmerkeistä on ollut Helsinki Cupissa vierailevat FC Vito joukkueen iloiset ja taitavat jalkapalloilijat. Vuodesta 2000 Helsingissä on saatu seurata nuorten tansanialaisten jalkapallotaitureiden liikunnan riemua pelikentillä ja niiden ulkopuolella. Osa joukkueista on päässyt palaamaan kotiin kahden viikon mittaiselta reissultaan jopa mitalit kaulassaan, mutta se ei tietenkään ole elämyksiä ja oppimista täynnä olevan matkan pääasia.

FC Vito –joukkueiden pelaajat valitaan kylänsä köyhimmistä perheistä ja ilman joukkueen ja suomalaisten kummien tukea, heidän koulutaipaleensa olisi suuressa vaarassa loppua hyvin lyhyeen. Hanke on ottanut vuosien varrella tarpeellisia ja perusteltuja kehitysaskelia eteenpäin ja nykyään hankkeessa keskitytään myös vahvasti globaalikasvatuksen teemoihin sekä suomalaisten ja tansanialaisten pelaajien ohjattuun yhteiseen toimintaan. Pelaajakummien kuukausittaiset lahjoitukset sekä yrityssponsorit takaavat pelaajien koulumaksut sekä muut tarpeelliset välineet ja riittävän terveellisen ravinnon opintojen ja pelien jatkumiseksi. Näin ollen jokainen FC Viton pelaaja saa mahdollisuuden kouluttautua ja harrastaa liikuntaa ja hankkia näin itselleen ammatin ja toimeentulon, jonka kautta heidän perheensä ja koko kyläyhteisö, pääsevät myös osaksi kestävää kehitystä.

Kesällä 2015 Tansaniasta saapui jälleen 11 innokasta jalkapalloilijaa pelaamaan heinäkuussa järjestettävään Hesa Cupiin. Tällä kertaa joukkue koostui Kilwa Masokon kaupungissa asuvista 11-vuotiaista pojista. Pojat jatkavat treenejä ja opiskelua suomalaisten kummiensa tukemina Tansaniassa.

Ensimmäisinä kymmenenä toimintavuotena FC Viton joukkue koottiin Mtwaran läänin kouluista ja vuoden 2012 jälkeen Lindin läänistä. Joukkue koostuu vuorollaan tytöistä ja pojista. Turnaukseen osallistuminen ja yhteiset leirit ja harjoituspelit suomalaisten paikallisjoukkueiden kanssa... Lue lisää

2003
Lajiliitot koulujen tukena liikunta-ystävähankkeessa

Liikuntaystävä hanke käynnistyi vuonna 2003 ja suomalaiset lajiliitot ovat siitä saakka tukeneet omaa kummikouluansa Tansaniassa Mtwaran ja Lindin lääneissä. Kolmensadan euron vuosittaisella lahjoituksella paikallinen kansalaisjärjestö Sports Development Aid järjestää liikuntatapahtumia ja -koulutuksia, toiminnallisia teemapäiviä, kouluttaa opettajia ja lahjoittaa kouluille tarvittavia liikuntavälineitä.

LiiKe myönsi lajiliitoille Vuoden LiiKe -palkinnon vuonna 2011 kiitoksena mukana olosta ja saamastaan tuesta tansanialaisten kyläkoulujen tukemiseksi.

2009
Koulutusta liikunnalla – Education Through Sport

Koulutusta Liikunnalla -hanke toteutettiin viimeisenä Lindissä, Tansaniassa. Ulkoasiainministeriön Kehityspoliittinen osasto KEO-30 myönsi LiiKelle kolmevuotisen tuen koululiikunnan ja opetuksen kehitykseen Lindin läänissä Etelä-Tansaniassa. Lindin lääni oli alakoulujen päättökokeissa vuonna 2009 kolmanneksi viimeisellä sijalla ja koululiikunnasta toivotaan opiskelumotivaation ja -tulosten kohottajaa.

Koulutusta Liikunnalla, eli Education Through Sports -hanke toteutettiin jo kolmannessa läänissä Tansaniassa LiiKen ja Sports Development Aidin toteuttamana. Pilottilääninä toiminut Mtwara on osoittanut, että koululiikunnalla on suuri merkitys opiskelumotivaatiossa Tansaniassa. Lääni nousi maan viimeiseltä sijalta (23.) kolmanneksi kuudessa vuodessa.

Hanke toteutettiin myös keski-Tansaniassa sijaitsevassa Singidan läänissä, jonka yli 500 koulua ovat saaneet tukea vuosina 2007-2011. Singidan koulujen oppimistulokset ovat myös nousseet ja vuonna 2010 Singidan pojat voittivat jopa Tansanian alakoulujen jalkapallomestaruuden.

Lindin läänissä projektisuunnitelma oli pitkälti samanlainen kuin Mtwarassa ja Singidassa. Koulujen kentät kunnostettiin yhteistyössä koulujen ja kyläläisten kanssa, opettajille järjestettiin liikunta- ja terveelliset elämäntavat -seminaareja sekä kenttien ja välineiden kunnossapidon opetusta. Lindin hankkeessa pyrittiin entistä enemmän läänin viranomaisten mukanaoloon ja myös taloudelliseen panostukseen, jotta hanke pystyy jatkamaan Suomen valtiolta saaman tuen loppuessa paikallisin voimin.

Lindin läänin 459 koulua sekä opetusviranomaiset ottivat hankkeen hyvin vastaan ja hanke toteutettiin hyvässä yhteistyössä Sports Development Aid:n sekä paikallisten viranomaisten kanssa.

Hanke työllisti Tansaniassa kokopäiväisesti kolme henkilöä. Useita tansanialaisia asiantuntijoita käytettiin myös liikuntaseminaarien järjestämisessä.

Hankkeen budjetti kolmelle vuodelle oli 362 000 euroa, josta KEO-30:n tuki on 85%. LiiKe sai tukea täsmälleen hakemansa määrän, mikä osoittaa myös sen, että liikunnan merkitys on kehityksen katalysaattorina on todettu toimivaksi myös Ulkoasiainministeriössä.

Liikunta tehostaa koulutusta ja oppimista

Ensimmäiset hankkeet Tansaniassa keskittyivät valtion koulujen liikuntakenttien rakentamiseen ja kunnostamiseen sekä liikuntavälineiden jakamiseen kouluille tavoitteena tehdä kouluympäristö niin houkuttelevaksi ja oppimista tukevaksi, että kaikki kylän lapset tulisivat kouluun ja heidän oppimistulokset lähtisivät nousuun.

LiiKe on alusta saakka toiminut Tansaniassa paikallisen kumppanijärjestön Sports Development Aidin kanssa. Pitkäaikainen ja luotettava paikallisjärjestö on kehitysyhteistyöhankkeiden onnistumisen kannalta ehdoton. Ilman vahvaa paikallista tuntemusta ja yhteisön luottamusta hankkeet eivät lähde käyntiin ja kompuroivat. Ensimmäiset hankkeet käynnistyivät Mtwaran läänissä, Tansanian eteläisimmässä osassa Mosambikin rajan tuntumassa. Myöhemmin samoja onnistuneita hankkeita käynnistettiin myös keski-Tansaniaan Singidaan ja Mtwaran naapurilääniin Lindiin. Paikkakunnat valittiin sen perusteella, missä koulujen oppimistulokset olivat tilastollisesti heikoimpia. Yhteensä noin 1600 koulua saivat kunnostetuille urheilukentille uudet maali- ja koripylväät sekä uusia liikuntavälineitä LiiKen pitkäaikaisen yhteistyökumppanin Amer Sportsin lahjoituksena. Yksi tärkeimmistä tavoitteista oli, että yhä useampi lapsi suorittaisi peruskoulun viimeisen luokan hyväksytysti ja olisi näin kelpoinen jatkamaan opintoja valtion yläkoulussa.

Vapaaehtoistyötä ihmisten ja yhteisöjen hyväksi
Liity Jäseneksi - LiiKE

LiiKe on lähettänyt kymmenittäin vapaaehtoisia Suomesta Tansaniaan kouluttamaan, opettamaan, ohjaamaan ja ennen kaikkea kokemaan ja oppimaan liikunnan kehitysvaikutuksista. Vapaaehtoisiksi ovat lähteneet niin urheiluopistojen kuin yhteisöpedagogiikan opiskelijat, pitkän uran liikunnan- ja terveystiedon opettajina tehneet ihmiset, liikuntajärjestöjen toimihenkilöt kuin yksityisetkin liikunnasta ja kehityksestä kiinnostuneet ihmiset. Liikunta on yhteinen kielemme!

LiiKe on ollut mukana myös kehitysyhteistyön palvelukeskuksen KEPAn Etelän Vapaaehtoisohjelmassa ETVOssa, jonka kautta vapaaehtoiset ovat saaneet arvokasta koulutusta ja perehdytystä järjestötoiminnasta ja kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta.

Tasa-arvo ja ihmisoikeus kasvatusta

Kohti valoisampaa ja turvallisempaa tulevaisuutta

SDA tekee kovasti töitä, jotta tytöt olisivat jo nuorena selvillä omista oikeuksistaan ja että niitä kunnioitettaisiin.

”Pidämme seminaareja kouluissa säännöllisesti ja seuraamme myös kuinka opetuksemme ovat menneet perille. Ei siis pelkästään riitä, että tytöille kerrotaan mitä heillä on oikeus tehdä, vaan se pitää myös saada käytäntöön. Meillä on myös opetuskirjoja tarjolla. Lisäksi järjestämme turnauksia, missä opetetaan urheilun keinoin naisten oikeuksia. Autamme naisia myös pienten bisnesten alkuun, mikä auttaa ehkä perheen miehiä huomaamaan, että myös naiset voivat olla hyödyllisiä koko yhteisölle, Swai päättää.

Perheväkivaltaa ja naisten oikeuksia

Muutaman kilometrin päässä Mikindanin kaupungista sijaitsevassa Sabodon koulun pihalla käy kuhina. Koululla on alkamassa Sports Development Aidin järjestämä tilaisuus, johon ottaa osaa 20 koulua lähiympäristöstä. Mukaan on kutsuttu sekä koulujen opettajia että oppilaita.

”Seminaarin aiheena ovat perheväkivalta ja naisten oikeudet. Lisäksi opetamme tytöille jalkapalloilun perussääntöjä ja tarjoamme lounaan. Myös matkat maksetaan osallistujille ja he saavat mukaan jalkapallon vietäväksi omalle koululleen”, LiiKen toiminnanjohtaja Ari Koivu kertoo.

Seminaarin parissa ovat työskennelleet SDA:n paikallinen henkilökunta eli Thea Swai, Ludger Limu ja Salome Luwinda. Paikalla on puhumassa perheväkivallasta myös paikallinen terveysalan asiantuntija. Ensin aloitetaan kuitenkin jalkapalloharjoituksilla ja osallistujat pääsevät juoksemaan pallon perässä. Harjoittelun jälkeen ryhmä istuutuu sisälle kuuntelemaan tärkeää asiaa.

”Monet tytöt Tansaniassa eivät tiedä edes perusoikeuksiaan. Esimerkiksi tyttövauvan syntyminen perheeseen ei ole välttämättä kaikille perheille ilon asia. Naisia myös vähätellään usein, heitä pahoinpidellään ja asenne heitä kohtaan on negatiivinen. Me olemme täällä SDA:n puolelta muuttamassa asenteita ja kertomassa muun muassa naisten oikeuksista Tansaniassa”, SDA:n Moms & Daughters –hankkeen johtaja Thea Swai valottaa.

Uskomuksia täytyy oikoa

Tansaniassa on vielä tänäkin päivänä…

Lue lisää

Liikuntapedagogiikan kehittämistä: liikunnan polku alakoulusta yliopistoon

LiiKe tukee ja kouluttaa tansanialaisia opettajia ja tekee yhteistyötä Tansanian opettajien ammattiliiton sekä Opetusministeriön kanssa. Opetusministeriön kanssa on pyritty vahvistamaan liikuntaa omana itsenäisenä oppinaineenaan Tansaniassa sekä tuomaan terveystietoa osaksi opetussuunnitelmaa.

Suomalaiset liikunnanalan ammattilaiset urheiluopistoista, Jyväskylän Yliopistolta sekä peruskouluista ovat toimineet vierailevina vapaaehtoisina kouluttajina ja seminaarin vetäjinä tansanialaisille opettajille ja opettajiksi valmistuville. Samalla on luotu vahvaa kumppanuutta liikunnanalan ammattilaisten välille opetussektorilla ja pystytty jakamaan kokemuksia ja tietämystä toimivista pedagogiikan keinoista. Vuonna 2013 LiiKe kannusti Dar es Salaamin ja Jyväskylän yliopistojen liikuntatieteelliset laitokset laajempaan yhteistyöhön maisteriohjelman rakentamiseksi Dar es Salaamin yliopistolle. Hanke on käynnissä ja yhteistyö yliopistojen välillä jatkuu.

Jyväskylän  ja Dar es Salaamin yliopistot suunnittelevat yhteistä väylää Tansanian liikunnanopetuksen kehittämiseksi

Liike toteutti vuosina 2009–2011 hankkeen liikunnanopetuksen tason kohottamiseksi 12 opettajienkoulutuslaitoksen kanssa. Hankkeen tuloksena lähes 300 liikunnanopettajaa valmistuu vuosittain ala –ja yläkouluihin ympäri Tansaniaa. Seuraava askel otetaan yhdessä Jyväskylän Yliopiston ja Dar es Salaamin liikuntatieteidenlaitoksen kanssa. Uuden hankkeen tavoitteena on nostaa Dar es Salaamin Yliopiston liikuntatieteen kandidaatin opinnot maisterin tasolle alkaen vuodesta 2016.

Darin Yliopiston liikuntatieteen laitoksen rehtori Cyprian Maro toivottaa Jyväskylän Yliopiston kouluttajat sydämellisesti tervetulleiksi Tansaniaan: ”Tätä projektia on suunniteltu jo vuodesta 2003, mutta valitettavasti suunnitelmat eivät ole ottaneet aiemmin tuulta alleen. Silloin projektiin ei löytynyt sopivaa yhteistyökumppania, mutta nyt mennään kohti valoisampaa tulevaisuutta yhdessä LiiKen ja Jyväskylän yliopiston avustuksella”, Maro iloitsee. 

Äidit ja Tyttäret

Kun tytölle annetaan mahdollisuus kouluttautua, terveystietoon ja –palveluihin sekä päättää itse avioitumisestaan ja äidiksi tulemisestaan, ei se muuta vain yhden tytön elämän kulkua vaan koko perheen, yhteisön ja kansakunnan, koko maailman!

Tyttöjen oikeuksien & aseman tukeminen ja tasa-arvon lisääminen on LiiKen tärkeimpiä kehitystavoitteita. Tytöillä tulee olla yhtäläiset oikeudet niin koulutukseen kuin liikunnan harrastamiseenkin – näin ei kuitenkaan ole! Esimerkiksi Tansanian maaseudulla moni tyttö joutuu väistymään veljensä tieltä, kun vanhemmilla ei ole suurissa perheissä rahaa kouluttaa kaikkia lapsiaan, varsinkaan peruskoulun ensimmäisen seitsemän luokan jälkeen.

Pojat ja miehet kokoontuvat perinteisesti iltaisin ennen auringon laskua pelaamaan yhdessä jalkapalloa, kun taas tytöt ja äidit ovat sidottuja kotitöihin ja pienempien lasten hoitamiseen. Tyttöjen kouluttamisella on kuitenkin suora yhteys köyhyyden kierteen katkaisemiseen koko yhteiskunnan tasolla, sillä koulutettu tyttö laittaa äidiksi tultuaan myös omat lapsensa kouluun. Lisäksi koulutuksen saanut tyttö välttyy teiniraskauksilta ja sen aiheuttamilta komplikaatioilta ja liian varhaiselta avioliitolta, pystyy takaamaan perheelleen paremman toimeentulon sekä kouluttamaan myös lapsensa. Tämä on kestävää kehitystä!

Äidit ja tyttäret -hanke on nimensä mukaisesti tarkoitettu äitien ja heidän tyttäriensä hyvinvoinnin edistämiseksi. Hankkeen pilottiprojekti toteutettiin Mtwaran läänissä 2010 – 2011. Hankkeen tarkoituksena oli saada äidit ja tyttäret kiinnostumaan yhteisestä liikunnasta ja suunnittelemaan tulevaisuutta yhdessä. Hankkeen tärkeimpiä tavoitteita olivat:

 

  • Lasten oikeuksien tiedostaminen ja ymmärtäminen
  • terveellisten elämäntapojen omaksuminen
  • perhesuunnittelun pohtiminen
  • liikunnan arvon ja merkityksen tunnustaminen
  • koulutuksen tärkeyden tunnustaminen
  • turvallisen ja luotettavan sosiaalinen yhteisön luominen

 

Tasa-arvo sekä mahdollisuus saada laadukasta opetusta ovat kestävän kehityksen kulmakiviä. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet antavat oman otsikon molemmille. Jokainen koulussa vietetty vuosi lisää parantaa tyttöjen mahdollisuuksia saada kunnollinen elinkeino, mikä auttaa...

Lue lisää

Liikunnallista globaalikasvatusta
LiiKe Globaalikasvatuskalenteri

LiiKe tekee ja tuottaa aktiivisesti globaalikasvatushankkeita ja materiaaleja Suomessa erityisesti urheiluopistojen, oppilaitosten ja urheiluseurojen käyttöön. Tarkoituksena on kouluttaa tulevia liikunta- ja kasvatusalan ammattilaisia hyödyntämään globaalikasvasvatusta osana liikuntaa ja toisinpäin. Liikunta on erityisen toimiva ja ainutlaatuinen väline globaalikasvatuksessa sen osallistavan ja innostavan toiminnallisen luonteen takia. Vaikeita teemoja on usein helpompi käsitellä liikkuen ja eläytyen, jolloin kaikki aistit ovat käytössä ja opitusta jää parempi muistijälki, joka kannustaa myös toimintaan.

LiiKe aloitti vuoden 2014 globaalikasvatuskiertueensa Lohjan Kisakalliosta. LiiKe käy muun muassa Suomen urheiluopistoissa pitämässä luentoja siitä, kuinka liikunta-alan ammattilaiset voivat hyödyntää globaalikasvatuksen menetelmiä omassa työssään. Koulutus on neljän oppitunnin mittainen ja siihen sisältyy niin teoriaa kuin liikunnallisia leikkejäkin.

Kisakalliossa Tomi Lounion vetämä luento-osuus käsitteli muun muassa sitä, kuinka suomalainen ja tansanialainen kouluympäristö eroavat toisistaan ja miten liikuntaa voidaan hyödyntää oppimisen tukena.  Tämän jälkeen yli 40 liikuntaneuvoja-opiskelijaa pääsi itse organisoimaan toiminnallisia harjoitteita, joihin sisällytettiin globaalikasvatuksellinen viesti. Opiskelijat esimerkiksi vetivät toisilleen ”maailman kansalaisen kuntopiiriä” ja ”ihmisoikeussuunnistusta”. Tehtävät kannustivat opiskelijoita pohtimaan kehityskysymyksiä uusista näkökulmista.

Lopuksi liikuntaneuvoja Miia Hautakangas veti energisen ja informatiivisen ryhmäliikuntatunnin, jossa teemana oli ”tansanialaisen naisen päivä”. Globaalikasvatus-koulutus antoi liikuntaneuvojille rutkasti uusia vinkkejä tuleviin ryhmäliikuntatunteihinsa ja siihen kuinka motivoida erilaisia ihmisiä liikkumaan.

Vuoden 2015 globaalikasvatushankkeen tuotoksena syntyi liikunnan globaalikasvatuskalenteri, joka sisältää jokaisella kuukaudelle teemapäivän ja aiheen sekä siihen liitetyn liikunnallisen pelin, leikin tai harjoituksen. Näitä harjoitteita voi toteuttaa esimerkiksi koulujen oppitunneilla, seurojen harjoituksissa sekä erilaisissa kerhoissa. Tutustu kalenterin sähköiseen versioon tästä.

Vuoden Urheilukulttuuriteko 2011

LiiKe ja Ari Koivu palkittiin Urheilugaalassa 16.1.2012. Pitkäjänteinen liikunnan kehitysyhteistyö sai hienoa arvostusta, kun vuoden 2011 paras urheilukulttuuriteko -pokaali pääsi LiiKen toimistoon muistuttamaan arvokkaasta työstä.

LiiKe haluaa kiittää kaikkia tukijoitaan!  

LiiKe ja Nokia kehittämässä liikunnan opetusta mobiiliaplikaation avulla

LiiKe ja Nokia ovat yhdistäneet voimansa paremman liikuntakoulutuksen puolesta Tansaniassa. Unescon kehittämä ja Nokian tukema yhteistyöhanke EFA eli Education for All on mobiilipohjaiseen opetukseen keskittyvä kampanja, jossa LiiKen osa on tuottaa liikunnanopetusvideoita opettajien kännyköihin.

LiiKen toteuttamassa liikunnanopetuksen kehityshankkeessa Tansanian opettajankoulutuslaitoksissa on tarvetta erityisesti liikunnanopetusvideoiden käyttöön.

“Nettiyhteyksien tai sähkön puuttuessa on opettajien helpompi turvautua lyhyisiin opetusvideoihin kännyköidensä kautta” kertoo LiiKen toiminnanjohtaja Ari Koivu.

“Videoiden kautta voidaan opettaa esimerkiksi kuinka lentopallossa pallo passataan oikein ja opettajat voivat katsoa videon kymmeniä kertoja ennen oppituntia” Koivu jatkaa.

LiiKen tavoitteena on kattaa videoilla kaikki tärkeimmät pallopelit, yleisurheilu sekä vammaisliikunnan opetus. Tansanian opetusministeriö on innokkaasti mukana toteuttamassa hanketta. Opetusviranomaisten mielestä on erittäin tärkeää saada kunnollista ja helposti käytettävissä olevaa opetusmateriaalia tansanialaisiin kouluihin. Hanke aloitetaan 12 tansanialaisessa opettajankoulutuslaitoksessa syyslukukaudella 2012.

“Nokialle tämä on tärkeä päänavaus liikunnan koulutukseen” toteaa Nokian yhteiskuntavastuupäällikkö Greg Elphinston. ”

”LiiKe esitti hienon ja toteuttamiskelpoisen suunnitelman jonka budjetti oli erittäin realistinen. On kiva tukea pientä kansalaisjärjestöä jonka toiminta on näin elinvoimaista”, Elphinston jatkaa.

Videot tullaan aluksi tekemään englannin- ja suahilinkielisinä, mutta myöhemmin kielivalikkoa voidaan laajentaa huomattavasti, jotta kaikkien maiden ja erityisesti kehitysmaiden liikunnanopetuksen tasoa voidaan nostaa.

LiiKen liikuntalähettiläät roolimalleina

LiiKen tuore liikuntalähettiläs Maija Saari on Suomen jalkapallomaajoukkueen kapteeni sekä kantaa viime vuodelta Suomen parhaan naisjalkapalloilijan titteliä.

Naisten ja tyttöjen liikuntakulttuurin vahvistaminen ja tasa-arvon lisääminen on yksi LiiKen suuria tavoitteita Tansaniassa. Viime vuonna Helsinki Cupissa pelanneet tansanialaiset enkelit Tandahimban kylästä ovat onnistuneet hienosti suorittamaan peruskoulunsa ja jatkavat nyt yhdessä opintojaan paikallisella ylä-asteella. He myös harjoittelevat edelleen aktiivisesti yhdessä tutun opettajansa ja valmentajansa Shawejin kanssa. He ovat esikuvia ja roolimalleja monelle kylänsä tytölle siitä, kuinka tytöt pystyvät ja onnistuvat siinä missä pojatkin.

Myös Suomessa on juuri alkanut nais- ja tyttöfutiksen supervuosi! Saari allekirjoittaa myös LiiKen toiminta-ajatuksen tyttöjen voimaannuttamisesta liikunnan ja urheilun avulla:

”Pelaaminen kasvattaa ja opettaa monipuolisesti elämänhallintataitoja, joita tarvitsee jokapäiväisessä elämässä pärjäämiseen ja onnistuneeseen sosiaaliseen kanssakäymiseen.”

Monet tansanialaiset tytöt kärsivät syrjinnästä liikunnan ja urheilun saralla, sillä tyttöjen urheilukulttuuri on edelleen vähäistä ja urheilun nähdään usein törmäävän vaimon ja äidin roolien kanssa. Ajatellaan, että tytöillä ja naisilla on tärkeämpiä tehtäviä kuin leikkiä ja pelata.

”Välillä kyllä harmittaa vähättely tyttö- ja naisjalkapalloa kohtaan. Kyseessä on sama peli, johon naiset tuovat omien fyysisten edellytysten tuomat ominaisuudet”, Saari toteaa.

Vertailu miesten ja naisten jalkapallon välillä on hänen mielestään täysin turhaa. Maijan mielestä jalkapallo sopii naisten ja tyttöjen voimaannuttamiseen erinomaisesti.

”Jalkapalloa voi pelata kohtuullisen vähäisillä varusteilla hyvinkin eritasoiset ihmiset yhdessä porukalla, siinä kehittyy samalla yhteistyötaidot, toisen kunnioittaminen sekä neuvottelutaidot. On kuitenkin tärkeää, että saatavilla on pätevä henkilö opastamassa ja neuvomassa”, Maija tiivistää.

LiiKen tärkein tavoite on edistää peruskoulutuksen ulottamista kaikille lapsille Tansaniassa. Liikunta on se kulkuneuvo, jolla mennään kohti tätä suurta tavoitetta. Maijaa innostaa LiiKen toiminta-ajatus liikunnan ja koulutuksen yhdistämisestä ja niiden toisiaan tukevasta luonteesta.

”Koulutuksen ja liikunnan yhdistäminen on loistava ajatus. Lapsen totuttaminen liikuntaan ja sen iloihin on älyttömän tärkeää, koska näin siitä tulee luonnollinen osa elämää, elämäntapa”, Saari toteaa.

Hän opiskelee itse kauppatieteitä Aalto yliopistossa urheilu-uransa ohella.

”Koulua ei kannata lopettaa, sillä urheilu ja opiskelu tukevat toisiaan. Urheilusta oppii taitoja, jotka toimivat niin arjessa kuin työelämässäkin: ajanhallinta, tavoitteiden asettaminen ja päätöksenteko ovat kaikki arvokkaita taitoja.” Saari listaa.

LiiKe mukana Naisten Kympissä

Naisten Kymppi juhli 30-vuotista taivaltaan 26.5.2013 Helsingissä Olympiastadionin ja Mäntymäen kentän alueella, minne oli pystytetty myös LiiKen värikäs varikkoteltta. Teltta safarituoleineen houkutteli vierailijoita tutustumaan Liikunnan kehitysyhteistyöhön Tansaniassa. Myös liikuntavälinelahjoituksia tiputeltiin päivän aikana mukava määrä LiiKen järjestämään käytettyjen liikuntavarusteiden kierrätyspisteeseen, josta nappikset, salibandymailat, jumppavermeet ja lenkkarit matkaavat pian laivakontissa tansanialaisten kuntoilijoiden käyttöön, sillä Tansanian pikkukylissä urheilukaupat ovat harvassa. LiiKen hanketoimistojen yhteydessä Mtwarassa, Lindissä ja Singidassa löytyy hyvin varustellut Sports Development Aidin sporttikaupat, joiden tuotoilla SDA ja LiiKe rahoittavat toimintaansa. Kaupoissa myydään osa varustelahjoituksina Suomesta tulleista urheiluvaatteista ja -välineistä, osa varusteista lahjoitetaan edelleen suoraan Tansanian kouluille LiiKen hankekohteissa.

LiiKen kymmenhenkinen Afrimamat-joukkue juoksi Naisten Kympin aikaan 1,15h perinteisissä tansanialaisissa varusteissa. Hieno päivä kaiken kaikkiaan Tansanian tyttöjen ja naisten liikuntakulttuurin voimaannuttamiseksi.

Toiselle tarpeeton on toiselle aarre

Naisten Kymppi on tukenut LiiKen toimintaa lahjoittamalla suuren määrän tapahtumista ylimääräiseksi jääneitä juoksupaitoja Tansaniaan. Hyväkuntoiset paidat saatiin kierrätykseen ja hyötykäyttöön tansanialaisten tyttöjen ja naisten liikunnan lisäämiseksi. LiiKe kiittää Naisten Kymppiä onnistuneesta yhteistyöstä ja merkittävästä lahjoituksesta!

Urheilun, kehityksen ja rauhan päivä

Lähes sata osallistui urheilun, kehityksen ja rauhan päivän seminaariin 

Pohjois-Haagan yhteiskoulu isännöi 8.4.2015 kansainvälistä seminaaria. Seminaari järjestettiin kansainvälisen urheilun, kehityksen ja rauhan päivän juhlistamiseksi. Päivä on YK:n ja Kansainvälisen olympiakomitean julistama teemapäivä, jolla juhlitaan urheilun tarjoamia positiivisia mahdollisuuksia yksilöille ja yhteisöille ympäri maailmaa.

Hienon avauksen kansainväliseen tunnelmaan antoi Pohjois-Haagan yhteiskoulun oppilas Sara Bejedi, joka oli muutamassa päivässä opetellut swahilin kieltä laulaakseen yleisölle Tansanian kansallislaulun.

Sara Bejedi

Kansainvälinen tunnelma kantoi koko seminaarin läpi ja oli yksi päivän teemoista. Ohjelma koostui suomalaisten ja kansainvälisten kansalaisjärjestöjen liikunnallisen kehitysyhteistyön kokemuksista.

Suomessa itsestäänselvyys tyttöjen liikuntatunneista ei välttämättä toteudu kehitysmaissa. Tyttöjen liikunta on vaatinut asennemuutoksia ja pitkäjänteistä työtä. Maria Bobenrieth hollantilaisesta WomenWin-järjestöstä kertoi kuinka asenteita, tyttöjen asemaa ja elämäntaitoja voidaan liikunnan kautta kehittää.

Seminaarin järjestäjänä toiminut Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe kertoi työstään Tansaniassa yhdessä Tansaniasta tulleen Arnold Bugadon kanssa. He ovat toteuttaneet liikunta- ja terveyshankkeita jo yli kymmenen vuoden ajan ja tehneet työtä liikunnan opetuksen kehittämiseksi tansanialaiskouluissa.

Kirkon Ulkomaanapu, ja kansainvälisen Football Beyond Borders –järjestön edustaja Lucas Farthing, puhuivat urheilun roolista rauhantyössä. Suomalainen Kirkon Ulkomaanapu tuottaa jalkapallolla mielekästä tekemistä muun muassa Jordanian pakolaisleireillä asuville lapsille ja nuorille.

Seminaariin oli myös ripustettu nähtäväksi Meeri Koutaniemen kuvia Ghanasta ja Timo Villasen kuvia Tansaniasta.

Seminaarissa keskusteltiin myös ryhmissä esimerkiksi liikunnan mahdollisuuksista saavuttaa YK:n vuosituhattavoitteita vuoden 2015 jälkeen. Ryhmissä keskusteltiin koulutuksesta, ympäristöstä, tyttöjen ja vammaisten oikeuksista sekä rauhasta.

Seminaarin järjestivät LiiKe ry, Valo, Suomen Olympiakomitea, Suomen vammaisurheilu ja – liikunta VAU ry ja Suomen YK-liitto.

 

FC Vito Malaika Ruangwa Stadi Cupissa

Tänä vuonna Stadi Cupiin saapuu vieraita Itä-Afrikasta asti, kun FC Vito Malaika -joukkue Tansaniasta osallistuu 12-vuotiaiden tyttöjen sarjaan. Vierailun tavoitteena on paitsi pelata jalkapalloa, niin myös tukea suomalaisten ja tansanialaisten osallistujien välistä tutustumista ja kulttuurienvälistä oppimista liikunnan avulla.

Joukkueessa pelaa 12 tyttöä, jotka ovat aloittaneet jalkapalloharrastuksensa Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe ry:n ja sen paikallisen kumppanijärjestön, Sports Development Aid Tanzanian, kehitysyhteistyöhankkeessa. Pelaajat ovat kotoisin Kaakkois-Tansaniasta, Lindin läänistä, missä tyttöjen mahdollisuudet harrastaa liikuntaa ovat rajalliset. FC Vito -joukkueet näyttävät vahvaa esimerkkiä siitä, että myös tytöille kuuluu oikeus pelata.

Tänä vuonna Puistolan Urheilijoiden kasvatti Iiris Kolunsarka oli mukana valmentamassa tyttöjä Ruangwan maaseutukaupungissa tammi-maaliskuussa.

”Joukkueen tytöt ovat taitavia ja intohimoisia futaajia, jotka haluavat oppia uutta joka päivä. Jalkapallo tuo paljon iloa heidän arkeensa. Kävimme tyttöjen kanssa läpi varsinkin sääntöjä ja puolustuspelin perusteita, sillä he eivät ole koskaan ennen pelanneet virallisessa sarjassa”, Iiris kertoo

FC Vito -joukkue viettää Suomessa kesäkuun kaksi ensimmäistä viikkoa ja tutustuu suomalaisiin, samanikäisiin tyttöihin pääkaupunkiseudulla muun muassa FC Kontun ja HPS:n vieraina. Pelaajat pääsevät myös vierailemaan Satakunnassa, kun Euran Pallon 02-tytöt emännöivät FC Vitoa kokonaisen viikonlopun 6.-8.6. Luvassa on paljon yhteistä tekemistä niin pelaamisen, retkeilyn, musiikin kuin saunomisenkin saralla.

 

FC Vito Kilwa

Kesällä 2015 Tansaniasta saapuu jälleen 11 poikaa pelaamaan kesäkuussa järjestettävään Hesa Cupiin. Tänä vuonna joukkue koostuu Kilwa Masokon kaupungissa asuvista 11-vuotiaista pojista. Pojat treenaavat jo kovaa, ja hyvä niin, sillä FC Viton pojat on nyt ilmoitettu pelaajaksi turnaukseen!

LiiKe on vuodesta 2000 asti tukenut tansanialaisten tyttöjen ja poikien treenaamista ja osallistumista Helsingissä pelattavaan futisturnaukseen. Jalkapallolla pelaajia kannustetaan koulunkäyntiin – joukkueessa pelaaminen edellyttää myös aktiivista koulunkäyntiä. LiiKe ja yhteistyökumppanimme Sports Development Aid (SDA) on mahdollistanut aktiivista jalkapalloharrastusta antamalla myös materiaalista tukea pelaajille.

Aikaisempina vuosina FC Viton joukkue on tullut muun muassa Lindin ja Mtwaran läänistä Tansaniasta. Joukkue koostuu vuorollaan tytöistä ja pojista. Turnaukseen osallistuminen on hieno tapa edistää kulttuurien välistä kohtaamista.

Vito on swahilia ja tarkoittaa jalokiviä – yhteistyöllä ja kovalla treenillä näistä pojista vielä silottuu varsinaisia jalokiviä ensi kesän turnaukseen!

LiiKe, Stadium ja Asics yhdessä hyvällä asialla

LiiKe järjesti lenkkareiden keräyskampanjan yhdessä Stadiumin ja Asicsin kanssa ajalla 8.4.-3.5.2015. Hyväntekeväisyyskampanjan aikana kerätyt lenkkarit vietiin Tansaniaan ja jaettiin liikunnanopettajan koulutusta tekeville oppilaille, Tansanian yleisurheiluliitolle ja sadoille ala- ja yläkoulujen oppilaille.

Lenkkarit tulevat Tansaniassa suureen tarpeeseen. Siellä elää valtavasti ihmisiä, joilla ei ole kenkiä lainkaan. Kenkien puute saattaa olla este koulussa tai työssä käymiselle. Kengät suojaavat jalkaa loukkaantumisilta, monilta taudeilta ja virheasennoilta. Kenkien puute voi vaarantaa jalkojen ja siten koko kehon terveyden. LiiKe varmistaa ennen lenkkareiden lähetystä niiden olevan hyväkuntoisia.

Liikkumisen mahdollisuuksilla voidaan myös pyrkiä luomaan laajempia yhteiskunnallisia hyötyjä tansanialaisyhteisöihin. Liikunnan avulla muun muassa opitaan elämäntaitoja, taataan tyttöjen osallistuminen yhteisöön ja motivoidaan koulunkäyntiin. Liikunnan kehitysyhteistyön toiminnassaan LiiKe myös painottaa tasa-arvoista toimintaa pyrkimällä takaamaan kaikille yhtäläiset mahdollisuudet liikuntaan.

Run for Girls – LiiKe mukana Helsinki City Runissa

LiiKe on ollut mukana Helsinki City Run -juoksutapahtumissa keräämällä juoksijoiden käyttämättömiksi jääneitä hyväkuntoisia lenkkitossuja. Kampanjan tarkoituksena on kerätä liikuntavälineitä Tansaniaan liikunnanopettajiksi opiskeleville, yleisurheilijoille sekä sadoille ylä- ja alakoulun oppilaille.

LiiKen oma porukka juoksi myös onnistuneesti tapahtuman puolimaratonin! Juoksutiimi on osin treenannut ahkerasti, osin hieman vähemmän ahkerasti. Täysillä mentiin kuitenkin, hyvällä asenteella ja ennen kaikkea hyvän asian puolesta.

Vuonna 2015 juostiin tyttöjen oikeuksien puolesta, ja juoksu kulkee nimellä Run for Girls! Teemanimellä LiiKe haluaa muistuttaa tyttöjen oikeuksista Tansaniassa ja ympäri maailmaa.

Vuonna 2015 LiiKe aloitti uuden, liikunnanopetuksen kehittämiseen Dar es Salaamin yliopistossa tähtäävän hankkeen toteuttamisen yhteistyössä Jyväskylän Yliopiston liikuntatieteen laitoksen kanssa. Tavoitteena on vahvistaa Darin yliopiston liikunnan opetuksen pedagogiikkaa ja didaktiikkaa sekä helpottaa kyseisen laitoksen liikuntavälinepulaa.

 

Ensimmäisenä vuonna koulutettiin Darin opettajia mm. mailapeleissä, uinnissa ja hankittiin liikuntakirjallisuutta Dariin. Joulukuussa 2014 Jyväskylässä vieraili kaksi professoria Darin liikunnan laitokselta suunnittelemassa liikunnan maisteriohjelmaa Tansaniaan.

 

Hanke oli kolmivuotinen ja sen tuloksina olivat mm. liikunnan opiskelijoiden määrän nouseminen 25:sta yli sataan vuosittain, liikunnan laitoksen sisä- ja ulkopelikenttien remontti ja uusittu valaistus, liikuntakirjallisuuden lisääminen sekä liikunnan maisteriohjelman aloittaminen Tansaniassa. Nyt Tansania pystyy tarjoamaan liikunnan opettajia ja liikuntaneuvojia koko maan tarpeeseen. Vuosien mittaan on kuitenkin väännetty peistä siitä, täyttävätkö yliopistosta valmistuneet kandit opettajankoulutuksen kriteerit.

LiiKe toteuttaa enemmän tai vähemmän aktiivisesti liikunnallisia safareita Tansaniassa. Yksi hyväntekeväisyyssafari toteutettiin lokakuussa 2015 jolloin Vantaan Rotariklubien edustajia vieraili Mtwarassa, Dar es Salaamissa sekä pohjoisen kansallispuistoissa. Matkan aikana lahjoitettiin mittava määrä liikuntavälineitä kouluille, kunnostettiin pulpetteja, liikuntakenttiä ja luokkahuoneita sekä tutustuttiin syvällisemmin paikalliseen Rotarytoimintaan, sekä koulu- ja liikuntakulttuuriin.

 

LiiKe tekee edelleen hyväntekeväisyyssafareita ja yhtenä kohteena on ollut Itajan kylä Keski-Tansaniassa Tähän yläkouluun rakennettiin mm. tytöille uusi asuntola vuosina 2014–19. Matkojen aikana on myös usein valloitettu Afrikan korkein vuori, Kilimanjaro.

LiiKen 15-vuotispäiviä vietettiin kansainvälisenä Liikunnan, Rauhan ja Kehityksen päivänä 6.4.2016. LiiKe järjesti ison keskustelutilaisuuden Sanomatalon aulassa ja samalla julkistettiin LiiKe 15-vuotta kirja nimeltään ”LiiKettä konteissa”. Nimi viittaa useisiin konttikuljetuksiin, jotka LiiKe on lähettänyt Tansaniaan helpottamaan maan koulujen jatkuvaa liikuntavälinepulaa. Kirjan kirjoittamisesta vastasi urheilutoimittaja-kirjailija Mika Wickström ja kuvituksesta ammattivalokuvaaja Timo Villanen.

 

Kyseisenä päivänä huhtikuussa avattiin myös Liikunta ja Kehitys -valokuvanäyttely Sanomatalossa sekä järjestettiin huikea Salamarock -konsertti Tavastialla. Musiikki-illassa esiintyivät mm. Karkkipäivä, Kari Peitsamo, Bongo Flava -tyylin artisti Wakuziba Tansaniasta sekä suomalainen räppäri MC Koo eli Kalle Havumäki.

 

Mainittakoon vielä, että vuoden 2016 tyttöjen FC Vito Malaika jalkapallojoukkue saavutti pronssia 11-vuotiaiden sarjassa Helsinki Cupissa. Tämä oli tyttöjoukkueiden ensimmäinen mitali Cupista, johon ensimmäinen tansanialainen tyttöjoukkue osallistui vuonna 2004.

Vuonna 2017 aloitettiin yksi menestyksekkäimmistä liikunta- ja terveyskasvatustarinoista Tansaniassa. LiiKe ja Sports Development Aid (SDA) saivat Ulkoministeriön (UM) rahoituksen kahdeksan yläkoulun liikunnan ja terveyskasvatuksen, sekä Unyago -initiaatioriitin ajanmukaistamiseksi vuosina 2017–20. Unyago johtaa usein koulun keskeytykseen tyttöjen kohdalla. Tyttöjen Unyago ja poikien Jando -initiaatioriitti 6–16-vuotiaina on taustasyynä monen oppilaan koulutaipaleen loppumiseen.

 

LiiKe ja SDA aloittivat jo syksyllä 2016 valmistelemaan tätä hanketta, jonka tarkoituksena on vähentää teiniraskauksia ja -avioliittoja ja vastaavasti nostaa tyttöjen yläkoulun päättökokeiden läpipääsy 9 prosentista 50 prosenttiin. Vuosina 2017–20 hankkeessa toteutettiin mm. liikuntakerhoja, tyttöjen ryhmäjohtamiskoulutusta, vanhempien kokouksia ja Unyago -kouluttajien eli Kungwien toiminnan kehitystä, tuettiin koululiikuntaa ja lahjoitettiin liikuntavälineitä kouluille.

 

Oppimistulokset nousivat jo ensimmäisenä vuonna. Samalla teiniraskaudet vähentyivät ja tyttöjen opiskelumotivaatio nousi isoin nykäyksin. Vuonna 2015 vain 9 % yläasteiden tytöistä suoritti koulutuksensa hyväksytysti, vuonna 2018 saavutettiin 33 % raja ja vuonna 2020 oli päästy tavoitteeseen, 51,3 % tytöistä suoritti yläkoulun hyväksytysti Mtwaran läänin 9 kohdekoulussa. Tulos oli hämmästyttävä! Tytöt peittosivat jopa pojat oppimistuloksissa. Samalla teiniraskaudet, teiniavioliitot ja poissaolot koulusta loppuivat lähes tyystin. Liikunnalla ja terveyskasvatuksella on uskomaton voimaannuttamisen kyky!

Julkisuus on tärkeää LiiKelle niin tiedottamisen kuin varainhankinnankin osalta. Vuonna 2017 saimme yhteydenoton ranskalaiselta Horizon Sport -järjestöltä, joka halusi lähettää kolme media-alan taitajaa Tansaniaan tekemään videoita LiiKen rahoittamista hankkeista. Tuloksena oli kaksi huimaa videota, toinen tyttöjen liikunta- ja terveyskasvatushankkeesta ja toinen FC Vito -jalkapallojoukkuetoiminnoista. Tom Weber, Emerick Durand, Theo Rousselly tekivät niin hyvää työtä, ja innostivat Horizon Sportin uudet henkilöt kuvaamaan lisää videoita myös vuonna 2018!

Tom ja Emerick kiinnostuivat LiiKen toiminnoista niin paljon, että lähtivät uudelleen Tansaniaan syksyllä 2021 kuvaamaan uusia videoita edunsaajista. he nappasivat vielä mukaansa ammattivalokuvaaja Nelson Coulhonin ja laatu oli aivan mieletöntä! Videoita voit katsella LiiKen YouTube -kanavalta.

LiiKe käyttää erilaisia metodeja tiedon viemiseen paikallisyhteisöihin Tansaniassa. Yksi niistä on jo 1970-luvulla Brasiliassa kehitetty Forum Teatteri, eli sorrettujen teatteri. Kyseinen Forum Teatteri -toiminto otettiin menestyksekkäästi käyttöön yhdeksässä yläkoulussa Mtwarassa sekä näyttelijöiden keskuudessa Dar es Salaamissa vuonna 2018. Kouluttajina Tansaniassa toimivat suomalaiset, kokeneet näyttelijät Pinja Hahtola ja Niina Sillanpää.

 

Teatterin idea on näytellä yhteiskunnalle, miten vaikeaa joillakin ”sorretuilla” ryhmillä on saada äänensä kuuluviin. LiiKe ja Sports Development Aid käyttävät tyttöjen asemaa teatterin aiheena eli miten tytöt voivat opiskella rauhassa, jos opettaja ahdistelee, koulumatkat ovat pitkiä, moottoripyörätaksikuskit ehdottelevat, isä painostaa naimisiin ja äiti kotihommiin. Forum Teatterin toiminnoista on myös videoita kuvattu – ne löytyvät LiiKeFinland YouTube -kanavalta.

LiiKe järjesti yhdessä Helsinki Think Companyn sekä Smashin kanssa ”Sprint Challengen” maaliskuussa 2018. Haasteeseen osallistui viisi joukkuetta, joiden tehtävänä oli luoda konseptitason ratkaisuja liikunnan sekä terveyskasvatuksen laadun parantamiseksi kehittyvissä maissa. Voittajajoukkueen kilpailijat Terhi, Alice sekä Emma tuottivat kesän sekä syksyn 2018 aikana kyselyn tansanialaisille liikunnanopettajille, selvittäen heidän työssään kohtaamia haasteita. Syksyn 2018 aikana aloitettiin yhteistyö Aalto Yliopiston ”Global Impact”- hankkeen kanssa. Aalto Yliopiston ja Dar es Salaamin yliopiston opiskelijoista kerätty ryhmä pilotoi sekä kehitti Sprint-voittajaryhmän ratkaisua eteenpäin Tansaniassa keväällä 2019. Tuloksena on liikunnan opetuksen applikaatiosuunnitelma, joka skaalautuu moneen tasoon tukien samalla kehitysmaiden opetusta.

LiiKe on tehnyt liikunnallista globaalikasvatusta jo useita vuosia ja vuonna 2019 tukea saatiin EU-rahoitteisesta Frame, Voice, Report -hankkeesta. Hankkeen aiheena oli Kestävästi Liikkeelle, eli miten saadaan suomalaiset ja maahanmuuttajat liikkumaan yhdessä, toisiltaan oppien ja samalla tukien kestävää kehitystä. Hanke toteutettiin yhteistyössä Suomen Monikulttuurisen Liikuntaliitto FIMUn kanssa. Hankkeessa kuvattiin runsaasti ns. kohtaamisia -videoita, joita laitettiin www.kestavastiliikkeelle.fí -sivustolle ja #kestavastiliikkeelle hashtagin alle. Aiheen ympärillä pyöri myös twitter, instagram ja facebook -ryhmiä, jotka lisäsivät Kestävästi Liikkeelle -hankkeen näkyvyyttä kaikkialla Suomessa.

 

Verkkoon tuotetaan koko ajan uutta Kestävän Kehityksen materiaalia, joka sisältää informaatiota kaikista 17 kestävän kehityksen tavoitteista, sekä niitä käsitteleviä liikuntaharjoitteita. LiiKe on saanut globaalikasvatustukea myös Ulkoministeriön Viestintä- ja Globaalikasvatusmomentista.

 

Korona on vaikeuttanut LiiKen kehitysyhteistyötoimia jonkin verran. Vuodesta 2019 alkanut virustauti sulki kouluja Tansaniassa kyseisenä vuonna mutta ei sen jälkeen. Suomalaisten vapaaehtoisten liikunnanohjaajien lähettäminen Tansaniaan keskeytettiin vuosiksi 2019–21 mutta jatkettiin taas vuonna 2022. FC Vito -joukkueet olivat tauolla vuosina 2020 ja 2021. Tansaniassa koronavirusta esiintyi pääasiassa ylänköalueilla mutta mm Sansibarin varapresidentti menehtyi koronan aiheuttamiin komplikaatioihin. Tansanian Presidentti John Magufuli kuoli maaliskuussa 2021 sairaalassa Dar es Salaamissa. Virallinen kuolinsyy on sydänsairaus, mutta opposition mukaan Presidentti oli saanut Covid-19 tartunnan.

SuomiAreena otti LiiKen siipiensä suojaan vuonna 2021 ja hybridimuotoisena toteutetun Suomen suurimman keskustelutilaisuuden tuoma näkyvyys on ollut huima. Heinäkuussa 2021 AllasSeapoolilla pidetyssä LiiKen Kestävän Kehityksen SuomiAreena -tilaisuudessa esiintyivät mm. Presidentti Tarja Halonen, valmentaja Markku Kanerva, Palloliiton varapuheenjohtaja Katri Mattsson sekä Kansanedustaja Ville Kaunisto. Tilaisuuden juonsi MTV3:n toimittaja Janne Hopsu.