Tutkimus

Tutkimustietokanta

Tämän tietokannan tarkoituksena on palvella opiskelijoita, ammattilaisia, opettajia, tutkijoita ja kaikkia liikunnasta ja kehityksestä kiinnostuneita henkilöitä. Haluamme vahvistaa järjestöjen, yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä sekä kannustaa jakamaan julkaistuja tutkimuksia, lopputöitä ja artikkeleita liikunnan ja kehityksen kentällä.

Voit ladata oman tutkimuksesi tietokantaan lähettämällä meille sähköpostia info@liike.fi. Vastausviestissä saat linkin ja salasanan sivulle, jossa ladata pdf-tiedostomuodossa oleva tutkimuksesi tietokantaan. Täyttämällä vaaditut kentät hyväksymme tutkimuksesi tietokantaan kaikkien luettavaksi.

Tästä tietokannasta löydät myös kaikki LiiKen projektievaluaatiot sekä muita raportteja.

Inspiroivia lukuhetkiä!

 • Evaluation report Empowered Girls Speak Out 2017-20
  Devota Marwa
  EXECUTIVE SUMMARY Empowered Girls Speak Out (EGSO) is one of the Projects ran by the Sport Development Aid (SDA) NGO based in Mtwara in southern Tanzania. This project operates in nine ...
  Read more
 • Kestävän Kehityksen liikuntakirja
  Hautakangas, Miia
  Liikunnan avulla ihmiset rohkaistuvat kantamaan vastuuta sekä omasta että ympäristön hyvinvoinnista. Kaikki Kestävän Kehityksen tavoitteet liittyvät toisiinsa, ja liikunta on hyvä tapa käsitellä useampaa tavoitetta samanaikaisesti. Kestävän Kehityksen toimintaohjelma (Agenda2030) pyrkii ...
  Read more
 • LiiKe toimintakertomus 2018
  Koivu, Ari
  Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe jatkoi liikunnanopetuksen kehittämiseen tähtäävää yhteistyötä pääkohdemaassaan Tansaniassa vuonna 2018. LiiKe edisti liikunnan globaalikasvatusta urheiluopistoissa Suomessa. Yhteistyötä olympiakasvatuksen ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi lisättiin ja LiiKe toteutti tätä ...
  Read more
 • Pelin henki – moderni ja traditionaalinen tansanialaisessa jalkapalloilussa
  Puputti, Emmi
  Antropologisessa ja muussa yhteiskunnallisessa tutkimuksessa magia on määritelty perinteisesti traditionaaliseksi ja menneisyyteen kuuluvaksi, kun taas urheilu on määritelty magian vastakohtana dynaamiseksi moderniksi. Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan tansanialaista jalkapallomagiaa, jota ...
  Read more
 • FC Vito -joukkueen kummitoiminnan vaikutukset Tansaniassa
  Vahtervuo, Jesse
  Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää kummitoiminnan vaikutuksia tansanialaisten FC Vito -pelaajien koulumenestykseen. Tilaajana oli LiiKe ry, eli Liikunnan Kehitysyhteistyö, joka on suomalainen kehitysyhteistyöjärjestö. LiiKe ry:n tavoitteena on parantaa lasten ja nuorten ...
  Read more
 • LiiKe toimintakertomus 2014
  Koivu, Ari
  Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe jatkoi liikunnanopetuksen kehittämiseen tähtäävää yhteistyötä kohdemaassaan Tansaniassa vuonna 2014. LiiKe edisti liikunnan globaalikasvatusta urheiluopistoissa Suomessa. Liikunnan globaalikasvatus on koettu uudistavaksi tekijäksi kaikissa urheiluopistoissa ja se koettiin mielekkääksi ...
  Read more
 • Evaluation of Education through Sports Project Singida 2007-9
  Ndee, Hamad
  The picture has been painted that of a positive reception of the project by the majority of the stakeholders in Singida region. The evaluator interviewed a range of stakeholders who ...
  Read more
 • Evaluation Report on "Education Through Sports Project" in Mtwara – Tanzania 2004-8
  Bulamile, Nicholas
  Chapter one Trends of physical education and sports in Tanzania has more or less the same trends with that of education, it has passed through indigenous traditions, through Arabs, German, and ...
  Read more
 • Evaluation Report on "Education Through Sports Project" in Singida – Tanzania 2007-11
  Bulamile, Nicholas
  This evaluation study is based on the agreement / contract made between the evaluator and the project implementers represented by LiiKe ry. LiiKe ry is a Finnish NGO that has ...
  Read more
 • Evaluation of Education through Sports Project Lindi 2011-13
  Alitalo, Erna
  This is the report of the evaluation of the project Education through Sports in Lindi region (further ETS Lindi) in Tanzania implemented in partnership with a Tanzanian NGO Sports Development ...
  Read more
More