Kuukausi- ja kertalahjoitus

Kuukausi- ja kertalahjoitus

Liikunnassa on voima muuttaa maailmaa paremmaksi! Liikunta on vielä enemmän kuin kuntoilua, kilpaurheilua, leikkimistä ja motoristen taitojen kehittämistä. Liikunta on myös ainutlaatuinen väline saavuttaa laajempia kehitystavoitteita. Liikunta on parhaimmillaan innovatiivinen kehitysyhteistyömenetelmä, joka osallistavin ja voimaannuttavin keinoin lisää ja vahvistaa ihmisoikeuksien ja tasa-arvon toteutumista, parantaa kansanterveyttä ja hyvinvointia, vahvistaa rauhan kulttuuria rakentaen siltoja ja kommunikaatiokanavia erilaisten ihmisten ja ryhmien välille.

Löydä alla olevista vaihtoehdoista itsellesi sopivin tapa lahjoittaa! Lahjoita N –Y –T nyt!

Lahjoita valitsemasi summa joko kertalahjoituksena tai jatkuvana kuukausittaisena lahjoituksena liikuntaan ja kehitykseen Tansanian lapsille ja nuorille! Kuukausilahjoitus on helppo ja tehokas tapa vaikuttaa ja saada aikaan tuloksia kestävästi. Pienikin lahjoitus auttaa työtämme yhteisiä maailmanlaajuisia kehitystavoitteita kohti.

Lahjoita LiiKelle

Lahjoita Mobile Payllä numeroon 70743 (LiiKe)

Lahjoitusmäärä
Lahjoitustiheys

Maksutiedot suojaa: